Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Žiadosť o vydanie kreditnej karty - online žiadosť

  Osobné údaje o klientovi
  prezrieť
  Adresa trvalého bydliska
  Korešpondenčná adresa
  Údaje o zamestnaní
  prezrieť
  Údaje k používaniu kreditnej karty
  prezrieť
  Array ( [card_id] => 5 [system] => Žolík NPA Cardif [contract_type] => 1284 [title] => Pôžičková karta ŽOLÍK [system_label] => Žolík NPA Cardif [label] => Array ( [card_name-1] => Pôžičková karta ŽOLÍK [card_name-2] => Pôžičkovej karty ŽOLÍK [card_name-3] => Pôžičkovej karte ŽOLÍK [card_name-4] => Pôžičkovú kartu ŽOLÍK [card_name-6] => Pôžičkovej karte ŽOLÍK [card_name-7] => Pôžičkovou kartou ŽOLÍK ) [url] => zolik [product_type] => 82 [insurance_company] => [loan] => Array ( [4] => 600 [6] => 900 [8] => 1200 [10] => 1500 [12] => 1800 [16] => 2400 [20] => 3000 [24] => 3600 [28] => 4200 [34] => 5100 ) [payment] => Array ( [4] => 20 [6] => 30 [8] => 40 [10] => 50 [12] => 60 [16] => 80 [20] => 100 [24] => 120 [28] => 140 [34] => 170 ) [card_number] => Array ( [show] => Array ( [label] => ) [label] => ) [email] => Array ( [notify] => 1 [list] => sbarla@cfh.sk; sstachova@cfh.sk; vtarbajova@cfh.sk; mbanczik@cfh.sk; slavrikova@cfh.sk; tsmrekova@cfh.sk; pzencuchova@cfh.sk; tbarilla@cfh.sk; ddugas@cfh.sk; lspisakova1@cfh.sk; jmalatinova@cfh.sk; mpolomcakova1@cfh.sk ) [document] => Array ( [1] => Array ( [code] => vpp-cardif [note] => ) [2] => Array ( [code] => vop2 [note] => ) [3] => Array ( [code] => vop3 [note] => ) ) [downloads] => Array ( [0] => Array ( [to_download] => 1 [label] => Reklamačný poriadok [code] => [from] => [to] => [order] => [media_id] => 41 ) [1] => Array ( [label] => Souhlas Klienta se zpracováním Osobních údajů [code] => [from] => [to] => [order] => [to_download] => 0 [media_id] => 43 ) [2] => Array ( [label] => Informácia o spracovaní osobných údajov [to_download] => 1 [media_id] => 42 [from] => [to] => [code] => [order] => 11 [to_agreement] => 0 ) [3] => Array ( [label] => VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA - POISŤOVŇA AMSLICO [code] => vpp-amslico [from] => [to] => [to_download] => 1 [order] => 21 [to_agreement] => 0 [media_id] => 30 ) [4] => Array ( [label] => VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE REVOLVINGOVÝCH ÚVEROV - POISŤOVŇA CARDIFF [code] => vpp-cardif [from] => 01.01.2015 00:00:00 [to] => [order] => 22 [to_download] => 1 [media_id] => 24 ) [5] => Array ( [label] => OBCHODNÉ PODMIENKY PRE VYDANIE A POUŽÍVANIE KREDITNÝCH KARIET (PLATNÉ OD 15.06.2015) [to_download] => 1 [media_id] => 35 [code] => vop3 [from] => 15.06.2015 00:00:01 [to] => [order] => 22 [to_agreement] => 0 ) [6] => Array ( [to_download] => 1 [label] => VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA - POISŤOVŇA GENERALI [code] => vpp-generali [from] => [to] => [order] => 23 [media_id] => 21 ) [7] => Array ( [label] => CENNÍK KREDITNÝCH KARIET (PLATNÝ OD 15.6.2015) [code] => [from] => [to] => [to_download] => 1 [order] => 31 [to_agreement] => 0 [media_id] => 32 ) [8] => Array ( [to_download] => 1 [label] => CENNÍK KREDITNÝCH KARIET (PLATNÝ OD 15.2.2015) [code] => [from] => [to] => [order] => 32 [media_id] => 23 ) [9] => Array ( [label] => Potvrdenie zamestnávateľa o príjme [to_download] => 1 [media_id] => 3 [code] => pop-fo-sk [from] => [to] => [order] => 41 [to_agreement] => 0 ) [10] => Array ( [label] => Potvrdenie o výške daňovej povinnosti [to_download] => 1 [media_id] => 37 [code] => pop-po-sk [from] => [to] => [order] => 42 [to_agreement] => 0 ) [11] => Array ( [label] => Potvrdenie zamestnávateľa o príjme HU [to_download] => 1 [media_id] => 7 [code] => pop-cuzdinec [from] => [to] => [order] => 43 [to_agreement] => 0 ) [12] => Array ( [label] => Potvrdenie zamestnávateľa o príjme DE [to_download] => 1 [media_id] => 6 [code] => pop-cuzdinec [from] => [to] => [order] => 44 [to_agreement] => 0 ) [13] => Array ( [label] => Potvrdenie zamestnávateľa o príjme EN [to_download] => 1 [media_id] => 5 [code] => pop-cuzdinec [from] => [to] => [order] => 45 [to_agreement] => 0 ) [14] => Array ( [to_download] => 1 [label] => DOKLADY POTREBNÉ PRE VYBAVENIE KREDITNEJ KARTY [code] => priloha [from] => 01.01.2015 00:00:00 [to] => [order] => 51 [media_id] => 25 ) [15] => Array ( [label] => Informácie o poistení - banka [code] => [from] => [to] => [to_download] => 1 [order] => 61 [to_agreement] => 0 [media_id] => 17 ) [16] => Array ( [label] => Formulár finančný agent [code] => [from] => [to] => [to_download] => 1 [order] => 71 [to_agreement] => 0 [media_id] => 18 ) [17] => Array ( [label] => Ochrana osobných údajov [code] => priloha [from] => 01.01.2015 00:00:00 [to] => [order] => 81 [to_download] => 1 [media_id] => 26 ) [18] => Array ( [to_download] => 1 [label] => Ochrana osobných údajov - súhlasy [code] => [from] => [to] => [order] => 85 [media_id] => 39 ) [19] => Array ( [to_download] => 1 [label] => Pravidlá využívania bonusového programu [code] => [from] => [to] => [order] => 88 [media_id] => 40 ) ) [fields] => Array ( [debts] => 0 [extended_client] => 1 ) [agreement] => Array ( [SUHLAS_SPOLOCNY_REGISTER] => Array ( [title] => Spoločný register klientskych informácií [code] => SUHLAS_SPOLOCNY_REGISTER [description] => Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ Spoločného registra bankových informácií („SRBI“) spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava („SBCB“), prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového registra klientskych informácií („NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o uzatváranom bankovom obchode vrátane údajov, ktoré banka získala pri rokovaní o jeho uzatvorení a údaju, či bol bankový obchod uzatvorený. Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tejto žiadosti.%BR%%BR% V prípade, ak bude predmetný obchod uzatvorený, súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ SRBI, spoločnosť SBCB, prostredníctvom prevádzkovateľa NRKI, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, mojej platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov. Súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.%BR%%BR% Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli banke poskytnuté údaje z informačného systému NRKI o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s poskytovaním údajov do Spoločného registra klientskych informácií [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [SUHLAS_SOCIALNA_POISTOVNA] => Array ( [title] => Sociálna Poisťovňa [code] => SUHLAS_SOCIALNA_POISTOVNA [description] => Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s overovaním údajov v registri Sociálna poisťovňa [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [SUHLAS_DCERSKE_SPOLOCNOSTI_A_ISPC] => Array ( [title] => Dcérske spoločnosti a Intesa Sanpaolo [code] => SUHLAS_DCERSKE_SPOLOCNOSTI_A_ISPC [description] => Súhlasím s tým, aby VÚB, a.s., poskytla moje osobné údaje a informácie, ktoré tvoria bankové tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo alebo skupiny VÚB. Súhlas s následným spracúvaním týchto údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia 5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno odvolať písomným oznámením na adresu banky. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s poskytovaním údajov dcérskym spoločnostiam VUB a spoločnosti Intesa Sanpaolo [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [SUHLAS_PONUKA_BANKOVYCH_SLUZIEB] => Array ( [title] => Vypracovanie ponuky bankových služieb a marketingové oslovovanie [code] => SUHLAS_PONUKA_BANKOVYCH_SLUZIEB [description] => Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní bankových služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným banke. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s oslovením ponukou bankových služieb [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [SUHLAS_FINANCNA_SLUZBA_CFH] => Array ( [title] => Ponuka inej služby [code] => SUHLAS_FINANCNA_SLUZBA_CFH [description] => Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov a údajov tvoriacich predmet bankového tajomstva v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, ako aj údaje o využívaní finančnej služby v prípade uzavretia Zmluvy, a to spoločnosti CFH na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany CFH formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CFH možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného spoločnosti CFH. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s oslovením ponukou finančnej služby CFH [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [SUHLAS_OVEROVANIE] => Array ( [title] => Overovanie [code] => SUHLAS_OVEROVANIE [description] => Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť VÚB, a.s., na účel overenia údajov uvedených v žiadosti, sprístupnila alebo poskytla tie osobné údaje uvedené v žiadosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie schopnosti splácať úver, tretím osobám, ktoré vedia potvrdiť ich pravdivosť (napr. zamestnávateľ) a aby tieto tretie osoby poskytli spoločnosti VÚB, a.s., informáciu o pravdivosti uvedených údajov. [message] => Prosím vyplňte, či súhlasíte s overovaním klientskych údajov [require] => 1 [positive] => Áno [negative] => Nie ) [agreement_tajomstvo] => Array ( [title] => Bankové tajomstvo [code] => agreement_tajomstvo [description] => Podpisom tohto dokumentu udeľujem v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva%BR% a) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (najmä poskytnutie doplnkovej služby),%BR% b) osobám, ktoré banka poverila výkonom niektorých činností spojených s prevádzkou banky v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie ich záväzkov; zoznam týchto osôb banka uvedie v zozname sprostredkovateľov poverených na spracovanie osobných údajov na svojej internetovej stránke.%BR% Banka v zmluvnom vzťahu s týmito osobami zabezpečí povinnosť zachovávať bankové tajomstvo. [message] => [require] => 0 [positive] => [negative] => ) ) )
  Osobný účet klienta

  V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 máte možnosť vo formulári žiadosti vyplniť číslo účtu v tvare BBAN aj v tvare IBAN


  Záujem o čerpanie bezhotovostným prevodom *
  Účet na bezhotovostný prevod


  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3  Vyplatenie dlhu č. 1

  Vyplatenie dlhu č. 2

  Vyplatenie dlhu č. 3

  Rozhodcovská doložka*

  Banka navrhuje držiteľovi karty, aby prípadné spory z kreditnej karty boli rozhodnuté prednostne mimosúdnym riešením sporov v rozhodcovskom konaní prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie (ďalej len „SBA“) zriadeného v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Sídlom rozhodcovského konania je Bratislava. Rozhodca rozhoduje vo veci spravidla bez ústneho pojednávania, iba na základe písomných materiálov predložených stranami v lehote stanovenej rozhodcom.
  Rozhodcovský rozsudok je konečný a záväzný, má pre strany rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a na jeho podklade je možné vykonať exekúciu. V prípade udelenia súhlasu mi Banka zašle v zmysle zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní písomný návrh spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.


  Prosím, oboznámte sa s obsahom nižšie uvedených súhlasov.
  Potvrdením súhlasov 1, 2 a 6 umožníte rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie Žiadosti
  a v prípade súhlasov 3 až 5 získate možnosť byť informovaný o nových ponukách a novinkách.

  Súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ Spoločného registra bankových informácií („SRBI“) spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava („SBCB“), prostredníctvom prevádzkovateľa Nebankového registra klientskych informácií („NRKI“), Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o uzatváranom bankovom obchode vrátane údajov, ktoré banka získala pri rokovaní o jeho uzatvorení a údaju, či bol bankový obchod uzatvorený. Tento súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa podpisu tejto žiadosti.

  V prípade, ak bude predmetný obchod uzatvorený, súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ SRBI, spoločnosť SBCB, prostredníctvom prevádzkovateľa NRKI, poskytol oprávneným užívateľom NRKI údaje o bankových obchodoch uzatvorených s bankou (vrátane údajov získaných bankou pri rokovaní o ich uzatvorení), ich zabezpečení, mojej platobnej disciplíne z hľadiska splácania záväzkov. Súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvy a na dobu 5 rokov od zániku mojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.

  Účelom tohto poskytnutia osobných údajov je výmena informácií medzi užívateľmi SRBI, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk a užívateľmi NRKI ktorými sú iné nebankové veriteľské subjekty, o bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti klientov užívateľov SRBI a klientov užívateľov NRKI, pre účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany hospodárskych záujmov užívateľov SRBI a užívateľov NRKI, ako aj prevencie úverových podvodov. Zároveň týmto udeľujem súhlas, aby za rovnakých podmienok boli banke poskytnuté údaje z informačného systému NRKI o mojej bonite, platobnej disciplíne a dôveryhodnosti, na účely prípravy, uzatvárania, vykonávania a kontroly obchodov s klientmi, na účely ochrany banky, ako aj prevencie úverových podvodov. Tento súhlas je možné odvolať písomne za podmienky, že v lehote stanovenej týmto súhlasom sa hodnoverne preukáže spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 – 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  Dobrovoľne súhlasím s tým, aby Sociálna poisťovňa so sídlom Ul. 29.augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava poskytla moje osobné údaje v nasledovnom rozsahu: či som zamestnaný, u akého zamestnávateľa alebo zamestnávateľov a na základe akého pracovnoprávneho vzťahu, či som registrovaný v informačnom systéme ako SZČO, dobu trvania zamestnania a poistenia, výšku vymeriavacieho základu u všetkých alebo jednotlivých zamestnávateľov a priemernú výšku vymeriavacieho základu, či som poberateľom invalidného dôchodku, starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a v akej výške, či sa mi vykonávajú exekučné zrážky z dôchodku Banke a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava 811 01, IČO 35 869 810, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 30071/B (ďalej len „SBCB“) a aby Banka poskytla Sociálnej poisťovni a SBCB osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti za účelom ich overovania v súvislosti s rokovaním o vzniku, vznikom a trvaním záväzkového vzťahu s Bankou. Súhlas udeľujem na dobu do uplynutia 10 rokov od udelenia súhlasu; súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. Vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv dotknutej osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Súhlasím s tým, aby VÚB, a.s., poskytla moje osobné údaje a informácie, ktoré tvoria bankové tajomstvo alebo sú ním chránené (ďalej len „údaje a informácie“), osobám, ktoré sú súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo alebo skupiny VÚB. Súhlas s následným spracúvaním týchto údajov týmito subjektmi udeľujem na obdobie do uplynutia 5 rokov od podpisu Žiadosti; v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu jeho trvania a na dobu 5 rokov od jeho zániku. Súhlas možno odvolať písomným oznámením na adresu banky.
  Súhlasím so spracovaním údajov o využívaní bankových služieb na účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany banky formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným banke.
  Týmto udeľujem súhlas s poskytnutím osobných údajov a údajov tvoriacich predmet bankového tajomstva v rozsahu, v ktorom sú uvedené v Žiadosti, ako aj údaje o využívaní finančnej služby v prípade uzavretia Zmluvy, a to spoločnosti CFH na účel účely vypracovania ponuky vhodnej služby a s následným marketingovým oslovovaním zo strany CFH formou poštového styku, volania a zasielania ponúk do schránky elektronickej pošty, telefónom, telefaxom, e-mailom, alebo iným prostriedkom elektronickej komunikácie, vrátane krátkych textových a obrazových správ, a to na kontakty, ktoré som poskytol banke, alebo na kontakty, ktoré sú verejne dostupné. Súhlas je udelený na dobu 3 rokov od podpisu Žiadosti, v prípade vzniku zmluvného vzťahu súhlas udeľujem na dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou a na následné obdobie 3 rokov po jeho ukončení. Súhlas so spracovaním osobných údajov spoločnosťou CFH možno pred uplynutím tejto doby odvolať doručením písomného oznámenia adresovaného spoločnosti CFH.
  Týmto udeľujem výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť VÚB, a.s., na účel overenia údajov uvedených v žiadosti, sprístupnila alebo poskytla tie osobné údaje uvedené v žiadosti, ktoré sú dôležité pre posúdenie schopnosti splácať úver, tretím osobám, ktoré vedia potvrdiť ich pravdivosť (napr. zamestnávateľ) a aby tieto tretie osoby poskytli spoločnosti VÚB, a.s., informáciu o pravdivosti uvedených údajov.
  Podpisom tohto dokumentu udeľujem v zmysle § 91 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov súhlas so sprístupnením a poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva
  a) ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (najmä poskytnutie doplnkovej služby),
  b) osobám, ktoré banka poverila výkonom niektorých činností spojených s prevádzkou banky v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie ich záväzkov; zoznam týchto osôb banka uvedie v zozname sprostredkovateľov poverených na spracovanie osobných údajov na svojej internetovej stránke.
  Banka v zmluvnom vzťahu s týmito osobami zabezpečí povinnosť zachovávať bankové tajomstvo.
  Žiadosť o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty ako súčasť marketingovej ponuky

  Pokiaľ som nižšie v tomto odseku neodmietol/la vydanie kreditnej platobnej karty, žiadam v súvislosti so zasielaním marketingových ponúk aj o vydanie neaktívnej kreditnej platobnej karty vydávanej VÚB, a.s. v spolupráci s Consumer Finance Holding, a.s., ktorá bude súčasťou marketingovej ponuky. Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v Žiadosti/Zmluve za účelom vydania kreditnej platobnej karty, pričom beriem na vedomie, že na vydanie kreditnej platobnej karty nemám právny nárok.

  Žiadosť o zavedenie predzmluvného vzťahu podľa § 10 ods. 3, písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy o pôžičke.