Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Žiadosť o vydanie kreditnej platobnej karty Dovolenková karta

Kreditná platobná karta Vám prináša jednoduchý zdroj finančných prostriedkov.
S kreditnou platobnou kartou máte peniaze k dispozícií kedykoľvek a na čokoľvek.

Kreditnú platobnú kartu si teraz vybavíte z pohodlia Vášho domova – rýchlo a jednoducho.
Zvoľte si požadovanú výšku úverového rámca alebo výšku mesačnej splátky, ktorá vyhovuje Vášmu rodinnému rozpočtu.

Vyberte si výšku úverového rámca:
alebo
Vyberte si výšku mesačnej splátky:
Úverový rámec 300,00 € s mesačnou splátkou 10,00 €.

Ročná percentuálna miera nákladov (ďalej “RPMN“) 38,15% vypočítaná z nasledovných údajov: celková výška spotrebiteľského úveru 300,00 €, výška Štandardnej úrokovej sadzby 21,24% p.a., poplatok za správu kartového účtu 1.65 € mesačne, jednorazový poplatok za prvé použitie karty 0.00 €. Pri výpočte tejto hodnoty RPMN boli v zmysle zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch použité tieto predpoklady: zmluva o spotrebiteľskom úvere zostane platná dohodnutý čas a veriteľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere, úroková sadzba spotrebiteľského úveru a ostatné poplatky zostanú nemenné a budú platiť až do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere. Pri výpočte tejto hodnoty RPMN boli v zmysle zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch použité tieto dodatočné predpoklady na výpočet RPMN: spotrebiteľský úver sa považuje za vyčerpaný okamžite a v plnej výške, poskytuje sa na obdobie jedného roka počnúc dňom prvého čerpania, posledná splátka uskutočnená spotrebiteľom vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov, spotrebiteľ spláca istinu v rovnakých mesačných splátkach so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania; ak sa istina musí úplne splatiť iba jedinou splátkou v rámci každého platobného obdobia, predpokladá sa, že následné čerpania a splácania celej istiny spotrebiteľom prebiehajú počas obdobia jedného roka; úroky a ďalšie poplatky sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere. Výška celkových nákladov 54,31 €. Celková čiastka, ktorú musí dlžník zaplatiť v súvislosti s poskytnutým úverom 354,31 €.
Priemerná hodnota RPMN pre kreditné karty na Slovensku 23,06% p.a.
Odplata 38,15% p.a. Najvyššia prípustná výška odplaty 44,90% p.a.
Doba trvania zmluvy: neurčitá. Termín konečnej splatnosti: v deň zániku Zmluvy alebo v deň vyhlásenia okamžitej splatnosti.

Pošlite nám svoje kontaktné údaje, my Vám obratom zavoláme a žiadosť spoločne vyplníme telefonicky.

Všetko vyriešite online.


Infolinka: 0850 111 007
e-mail: info@kkarty.sk