Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

Kreditné platobné karty pre členov Triangel klubu sú ponúkané a schvaľované len klientom značky Triangel.

Klient má možnosť kartu získať až po tom ako Triangel vyhodnotí jeho doterajšiu splátkovú disciplínu. Kreditnú platobnú kartu Triangel ponúka svojim verným klientom, ktorí urobili v spoločnosti aspoň jeden nákup na splátky cez Triangel a načas uhrádzajú svoje mesačné splátky. Vďaka kreditnej platobnej karte získate neustály prístup k finančným prostriedkom.

Pre používanie karty je potrebná jej aktivácia zaslaním podpísanej žiadosti a následne jej schválenie.

Bankomatka Triangel
Splátková karta Triangel
Pôžičková karta Triangel Pôžičková karta Triangel Premium