Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

ŽOLÍKOM VYPLATÍTE
všetky svoje dlhy!

Kreditná karta Žolík umožňuje držiteľovi vyplatiť súčasný dlh (naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy)
a ďalej ho splácať oveľa výhodnejšie, s nižšími úrokmi. Vďaka nižším úrokom môžete splatiť
dnešný dlh skôr a podstatne menej pritom preplatiť. Výhodou karty je:

     na vyplatený dlh získavate 0 % úrok až na obdobie 6 mesiacov

     následne úrok o 1 % nižší ako bol na starom dlhu (nie menej ako 1,34 % p. m.).

         Ak nevyplatíte starý dlh úrok bude 1,90 % p.m.

Ak chcete vyplatiť dlh, potrebujete len:
• podpísanú kópiu občianského preukazu (prednú aj zadnú stranu) a iný doklad s Vašou adresou (napríklad výpis z účtu, faktúry za telefón, elektrinu)
• posledné 3 mesačné výpisy z Vašej starej karty alebo iného dlhu, ktorý chcete vyplatiť; ak výpisy neobsahujú výšku úrokovej sadzby, pošlite nám aj kópiu zmluvy k vyplácanému dlhu obsahujúcu úrok
• štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
• poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
• podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok
Naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy! Stačí vyplniť jednu Žiadosť o vydanie karty a ku každému dlhu poslať kópiu zmluvy a výpisy za posledné 3 mesiace.

Ak nežiadate o vyplatenie dlhu:
• podpísanú kópiu občianskeho preukazu (prednej aj zadnej strany)
• kópiu posledného mesačného výpisu z Vášho bankového účtu (ak bankový účet nemáte, pošlite nám kópie dvoch dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu nie staršie ako 1 mesiac, napr. kópiu faktúry za plyn, elektrinu alebo telefón; tieto doklady môžu byť vystavené aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa žiadateľa)
• štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
• poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
• podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok
Poznámka: Žiadateľ o Pôžičkovú kartu ŽOLÍK musí byť občan SR alebo cudzozemec s povolením na pobyt na území SR.

úverový rámec: 100 - 5 100 €
   Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu
   v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba:  ak klient nevypláca dlh 1,90 % p.m. (22,80 % p.a.); pri vyplatení dlhu
   0 % na 6 mesiacov, po 6 mesiacoch o 1,00 % menej ako mal klient na vyplatenom dlhu,
   nie menej ako 1,34 % p.m. (16,08 % p.a.)
minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca (min. 10 €, max. 170 €) bezúročné obdobie: 45 dní možnosť poistenia schopnosti splácať denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca bezhotovostný prevod peňazí na Váš osobný účet hneď po schválení

Celkové náklady spojené s používaním Pôžičkovej karty ŽOLÍK s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 140,87 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 040,87 €. RPMN bude 32,95%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,65 € mesačne. Jednorazový poplatok za prvé použitie karty 9,92 €. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 24.6.2017. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.

Požičková karta žolík

Vyplaťte svoje dlhy naraz!