Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

ŽOLÍKOM VYPLATÍTE
všetky svoje dlhy!

Kreditná karta Žolík umožňuje držiteľovi vyplatiť súčasný dlh (naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy)
a ďalej ho splácať oveľa výhodnejšie, s nižšími úrokmi. Vďaka nižším úrokom môžete splatiť
dnešný dlh skôr a podstatne menej pritom preplatiť. Výhodou karty je:

     na vyplatený dlh získavate 0 % úrok až na obdobie 6 mesiacov

     následne úrok o 1 % nižší ako bol na starom dlhu (nie menej ako 1,34 % p. m.).

         Ak nevyplatíte starý dlh úrok bude 1,90 % p.m.

Ak chcete vyplatiť dlh, potrebujete len:
• podpísanú kópiu občianského preukazu (prednú aj zadnú stranu) a iný doklad s Vašou adresou (napríklad výpis z účtu, faktúry za telefón, elektrinu)
• posledné 3 mesačné výpisy z Vašej starej karty alebo iného dlhu, ktorý chcete vyplatiť; ak výpisy neobsahujú výšku úrokovej sadzby, pošlite nám aj kópiu zmluvy k vyplácanému dlhu obsahujúcu úrok
• štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
• poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
• podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok
Naraz možno vyplatiť až 3 rôzne dlhy! Stačí vyplniť jednu Žiadosť o vydanie karty a ku každému dlhu poslať kópiu zmluvy a výpisy za posledné 3 mesiace.

Ak nežiadate o vyplatenie dlhu:
• podpísanú kópiu občianskeho preukazu (prednej aj zadnej strany)
• kópiu posledného mesačného výpisu z Vášho bankového účtu (ak bankový účet nemáte, pošlite nám kópie dvoch dokladov potvrdzujúcich Vaše meno a adresu nie staršie ako 1 mesiac, napr. kópiu faktúry za plyn, elektrinu alebo telefón; tieto doklady môžu byť vystavené aj na meno iného rodinného príslušníka tak, aby sa zhodovalo priezvisko a adresa žiadateľa)
• štátny zamestnanec, vojak, policajt: potvrdenie o príjme
• poberateľ dôchodku: doklad o výške dôchodku (Rozhodnutie Sociálnej poisťovne)
• podnikateľ: kópiu Daňového priznania za predchádzajúci rok
Poznámka: Žiadateľ o Pôžičkovú kartu ŽOLÍK musí byť občan SR alebo cudzozemec s povolením na pobyt na území SR.

úverový rámec: 100 - 5 100 €
   Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu
   v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba:  ak klient nevypláca dlh 1,90 % p.m. (22,80 % p.a.); pri vyplatení dlhu
   0 % na 6 mesiacov, po 6 mesiacoch o 1,00 % menej ako mal klient na vyplatenom dlhu,
   nie menej ako 1,34 % p.m. (16,08 % p.a.)
minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca (min. 10 €, max. 170 €) bezúročné obdobie: 45 dní možnosť poistenia schopnosti splácať denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca bezhotovostný prevod peňazí na Váš osobný účet hneď po schválení

Pri predpoklade, že: Spotrebiteľský úver vo výške 900,00 € sa poskytuje na obdobie jedného roka. Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou kartou u obchodníka vo výške schváleného úverového rámca dňa 1.3.2017. Spotrebiteľ spláca istinu v 11-tich rovnakých mesačných splátkach vo výške 75,00 € so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania, ďalšie poplatky (vzťahujúce sa na tento príklad: Správa kartového účtu 1,65 €, Prvé použitie karty 9,92 € ) sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a posledná 12. splátka vo výške 224,32 €, uskutočnená spotrebiteľom, vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov. Štandardná úroková sadzba 22,80% p. a., RPMN 29,47% p. a. Celková čiastka na úhradu je 1 049,32 €. Celkové náklady, spojené so spotrebiteľským úverom, sú 149,32 €.

Žiadosť o vydanie kreditnej karty Požičková karta žolík

Vyplaťte svoje dlhy naraz!