Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

UŠETRITE AŽ STOVKY EUR ROČNE!

Nákupná karta je jedinečná bonusová kreditná platobná karta, s ktorou získavate bonusy pri každej platbe.

S NÁKUPNOU KARTOU DOSTANETE
Z KAŽDÉHO NÁKUPU 3 – 5 % SPÄŤ!

     5 % z jednorazovej platby kartou nad 100 €

•     3 % z každej platby kartou do 100 € v akomkoľvek obchode alebo na internetePríklad:
Vaše nákupy Suma nákupu Bonus
Sedacia súprava 650 € 32,50 € (5 %)
Záhradná technika 107 € 5,35 € (5 %)
Tankovanie 60 € 1,80 € (3 %)
Nákup potravín 42 € 1,26 € (3 %)
Oblečenie na voľný čas 19 € 0,57 € (3 %)


V tomto prípade použitím Nákupnej karty získate späť 41,48 €, čo môže byť až 200 € ročne!

Bonusy vám budú pripisované formou cash backu vždy 25. deň v mesiaci na váš kartový účet.
Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

úverový rámec: 300 - 5 100 €
       Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu
       v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba: 1,90 % p.m. (22,80 % p.a.) minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca bezúročné obdobie : 55 dní za platby kartou
       Stačí, keď všetky peniaze splatíte v čase od 1. do 25. dňa nasledujúceho mesiaca
možnosť poistenia schopnosti splácať denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca možnosť bezhotovostného prevodu na Váš osobný účet do ktorejkoľvek banky

Pri predpoklade, že: Spotrebiteľský úver vo výške 900,00 € sa poskytuje na obdobie jedného roka. Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou kartou u obchodníka vo výške schváleného úverového rámca dňa 1.6.2016. Spotrebiteľ spláca istinu v 11-tich rovnakých mesačných splátkach vo výške 75,00 € so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania, ďalšie poplatky (vzťahujúce sa na tento príklad: správa kartového účtu 1,30 €, znovuvydanie karty 8,30 € ) sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a posledná 12. splátka vo výške 215,41 €, uskutočnená spotrebiteľom, vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov. Štandardná úroková sadzba 22,80% p. a., RPMN 27,76% p. a. Celková čiastka na úhradu je 1 040,41 €. Celkové náklady, spojené so spotrebiteľským úverom, sú 140,41 €.

1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
5 % z hodnoty každej jednorazovej bezhotovostnej platby Kartou nad 100 € alebo 3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou.
2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.

3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom najmä na www.slovenskekreditnekarty.sk.

4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Nákupnej karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.

5. Držiteľ Nákupnej karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.

Žiadosť o vydanie kreditnej karty
Nákupná karta

NÁKUPNÁ KARTA JE PRE VÁS
PRIPRAVENÁ UŽ TERAZ A JEJ VYDANIE JE ZADARMO!