Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

ZABEZPEČTE SI
celosvetové zníženie cien!

Dovolenková karta je bonusová kreditná platobná karta, s ktorou získavate exkluzívne výhody kdekoľvek sa nachádzate:

     0 % úrok na 6 mesiacov zo všetkých platieb kartou doma i v zahraničí

•     3% späť zo všetkých platieb počas prvých 3 mesiacov,

        v nasledujúcich mesiacoch
Vám vrátime vždy 1 %.

                                
        Príklad: 

        Ak Dovolenkovou kartou zaplatíte každý mesiac 500 €, počas prvých 3 mesiacov získate
        bonus 15 € mesačne a v nasledujúcich mesiacoch získate 5 € každý mesiac.

Užívajte si lacnejšie nákupy doma aj počas dovolenky!
Čím viac nákupov urobíte, tým viac ušetríte!

Bonusy nie sú odrátané hneď pri nákupe, ale sú pripisované formou cash backu vždy 25. deň
v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

VYDANIE DOVOLENKOVEJ KARTY JE ZADARMO!

úverový rámec: 300 - 5 100 €
    Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu     v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba: 1,77 % p.m. (21,24 % p.a.)
minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca bezúročné obdobie: 45 dní za platby kartou možnosť poistenia schopnosti splácať denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca možnosť bezhotovostného prevodu na Váš osobný účet do ktorejkoľvek banky

Pri predpoklade, že: Spotrebiteľský úver vo výške 900,00 € sa poskytuje na obdobie jedného roka. Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou kartou u obchodníka vo výške schváleného úverového rámca dňa 1.6.2016. Spotrebiteľ spláca istinu v 11-tich rovnakých mesačných splátkach vo výške 75,00 € so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania, ďalšie poplatky (vzťahujúce sa na tento príklad: správa kartového účtu 1,65 €, znovuvydanie karty 8,30 € ) sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a posledná 12. splátka vo výške 205,82 €, uskutočnená spotrebiteľom, vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov. Štandardná úroková sadzba 21,24% p. a., RPMN 25,92% p. a. Celková čiastka na úhradu je 1 030,82 €. Celkové náklady, spojené so spotrebiteľským úverom, sú 130,82 €.

1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou zrealizovanej v období prvých troch mesiacov do vydania Karty, 1 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou zrealizovanej v období po prvých troch mesiacoch od vydania Karty.
2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.

3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom najmä na www.slovenskekreditnekarty.sk.

4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Dovolenková karta pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.

5. Držiteľ Dovolenkovej karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.

Žiadosť o vydanie kreditnej karty

Dovolenková karta

Nakupujte
bez úrokov!

0 %
na 6 mesiacov