Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ponuka kariet |

KAŽDÝ LITER BENZÍNU
až o 3 % lacnejší!

AUTOKARTA je bonusová kreditná platobná karta, ktorej revolučnou výhodou je, že z každej platby touto kartou získavate bonusy:

3 % zo všetkých platieb na ktorejkoľvek čerpacej stanici doma i v zahraničí

1% zo všetkých ostatných platieb v akýchkoľvek predajňach alebo na internete


Príklad:

Ak v priebehu mesiaca zaplatíte AUTOKARTOU 100 € na čerpacích staniciach
a 50 € napr. v potravinách, získate bonus vo výške 3,50 €.

Čím viac kartou platíte, tým väčší bonus získate!

Bonusy nie sú odrátané hneď pri nákupe, ale sú pripisované formou cash backu vždy 25. deň
v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

VYDANIE AUTOKARTY JE ZADARMO!

úverový rámec: 300 - 5 100 €
Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu
v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba: 1,98 % p.m. (23,76 % p.a.) minimálna splátka: 1/30 z úverového rámca bezúročné obdobie: 45 dní za platby kartou možnosť poistenia schopnosti splácať denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca možnosť bezhotovostného prevodu na Váš osobný účet do ktorejkoľvek banky

Pri predpoklade, že: Spotrebiteľský úver vo výške 900,00 € sa poskytuje na obdobie jedného roka. Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou kartou u obchodníka vo výške schváleného úverového rámca dňa 1.6.2016. Spotrebiteľ spláca istinu v 11-tich rovnakých mesačných splátkach vo výške 75,00 € so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania, ďalšie poplatky (vzťahujúce sa na tento príklad: správa kartového účtu 1,30 €, znovuvydanie karty 8,30 € ) sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a posledná 12. splátka vo výške 214,80 €, uskutočnená spotrebiteľom, vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov. Štandardná úroková sadzba 23,76% p. a., RPMN 27,65% p. a. Celková čiastka na úhradu je 1 039,80 €. Celkové náklady, spojené so spotrebiteľským úverom, sú 139,80 €.

úverový rámec: 200 - 5 100 €
Definitívne stanovenie úverového rámca a vydanie karty podliehajú schváleniu
v zmysle interných pravidiel vydavateľa karty.
úroková sadzba: 1,90 % p.m. (22,80 % p.a.)
minimálna splátka 1/30 z úverového rámca (min. 10 €, max. 170 €)
bezúročné obdobie: 50 dní za platby kartou
možnosť poistenia schopnosti splácať
denný limit pre výber z bankomatu do výšky 100 % úverového rámca
možnosť bezhotovostného prevodu na Váš osobný účet do ktorejkoľvek banky

Pri predpoklade, že: Spotrebiteľský úver vo výške 900,00 € sa poskytuje na obdobie jedného roka. Klient vyčerpá spotrebiteľský úver platbou kartou u obchodníka vo výške schváleného úverového rámca dňa 1.6.2016. Spotrebiteľ spláca istinu v 11-tich rovnakých mesačných splátkach vo výške 75,00 € so začiatkom jedného mesiaca po dni prvého čerpania, ďalšie poplatky (vzťahujúce sa na tento príklad: správa kartového účtu 1,30 €, znovuvydanie karty 8,30 € ) sa použijú v súlade s uvedeným čerpaním a splácaním istiny a v súlade s tým, ako je uvedené v zmluve o spotrebiteľskom úvere a posledná 12. splátka vo výške 212,60 €, uskutočnená spotrebiteľom, vyrovná zostatok istiny, úrokov a prípadných ďalších poplatkov. Štandardná úroková sadzba 22,80% p. a., RPMN 27,23% p. a. Celková čiastka na úhradu je 1 037,60 €. Celkové náklady, spojené so spotrebiteľským úverom, sú 137,60 €.

1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou na čerpacej stanici, ktorá musí byť realizovaná pod príslušným identifikačným kódom (ďalej len "čerpacia stanica"), 1 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou u iného Obchodníka ako čerpacia stanica.
2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.

3. Banka nezodpovedá za realizáciu vernostného programu v prípade bezhotovostnej platby na čerpacej stanici, ktorá sa nedá identifikovať príslušným kódom.

4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka a/alebo Správca Klienta informovať vhodným spôsobom najmä na www.slovenskekreditnekarty.sk.

5. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi AUTOKARTY pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.

6. Držiteľ AUTOKARTY nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.

Žiadosť o vydanie kreditnej karty
Autokarta

Môžete ušetriť
až 200 € ročne!