Líder v kreditných kartách Infolinka

Úvod | Ako to funguje

Kreditná platobná karta predstavuje jednoduchý zdroj finančných prostriedkov. Pri kreditnej platobnej karte sa nepožaduje zabezpečenie úveru a rovnako sa nevyžaduje vedenie účtu v banke.

Kreditná karta:

  • je medzinárodná platobná karta typu MasterCard Unembossed a predstavuje rýchly úver so zmluvne dohodnutým úverovým rámcom, ktorý je možné jeho splácaním čerpať opakovane,
  • je určená predovšetkým na platby u obchodníkov, na internete, na výbery peňazí z bankomatov a bezhotovostné prevody,
  • poskytuje bezúročné obdobie až do 45 alebo 50 dní na všetky bezhotovostné transakcie. Jedinou podmienkou bezúročnosti je, aby peniaze boli splatené v čase od 1. do 15. dňa nasledujúceho mesiaca,
  • je vydávaná s platnosťou na 2 roky (potom sa karta automaticky obnovuje na ďalšie 2 roky).

 

Výhody kreditných kariet:

• riadenie Vašich výdavkov za pomoci pravidelných výpisov, ktoré obsahujú informácie ako suma, dátum transakcie, dátum zúčtovania a meno obchodníka, u ktorého je realizovaná transakcia,
• presná kontrola výdavkov na rozdiel od používania hotovosti.
• finančné prostriedky k dispozícií vždy (možnosť preklenúť krátkodobý nedostatok finančných prostriedkov).
• karty sú vybavené čipom a ďalšími bezpečnostnými prvkami,
• v prípade straty alebo odcudzenia karty je potrebné kontaktovať infolinku, ktorá v tej chvíli kartu, zablokuje, čím sa predíde zneužitiu karty,
• možnosť dobrovoľného poistenia,
služba 3D Secure, ktorá chráni Vaše platby v internetových obchodoch
• pri platbách kartou v zahraničí lepší menový kurz ako pri výmene hotovosti
• pri včasnom uhrádzaní splátok je prostriedkom na vybudovanie dobrej kreditnej histórie s možnosťou navýšenia úverového rámca

 

• kartu po obdržaní ihneď podpíšte na podpisovom prúžku na zadnej strane
• kartu chráňte pred mechanickým poškodením a magnetickým polom
• PIN kód nikdy neuchovávajte v blízkosti karty, neoznamujte ho iným osobám
• buďte prítomný pri každej platbe platobnou kartou
• pri zadávaní PIN kódu sa vždy presvedčte, že jeho zadanie nesleduje iná osoba
• snažte sa mať pri každom použití karty písomný doklad o realizácii transakcie
• nezverejňujte číslo karty
Poškodenie karty či stratu bezodkladne nahláste na telefónnom čísle 0850 111 007.

Základné pojmy

O kreditných kartách